Üçüncü İstanbul Arabuluculuk Konferansı Hk.

Republic Of Turkey Ministry Of Foreign Affairs 25.06.2014

No: 210, 25 Haziran 2014

Türkiye, uluslararası sorunların barışçı yöntemlerle çözülmesini desteklemekte, bu çerçevede önleyici diplomasi ve arabuluculuk faaliyetlerine önem vermektedir. Nitekim, ülkemizin 2010 yılında Finlandiya’yla birlikte BM’de başlattığı “Barış İçin Arabuluculuk” girişimi giderek ivme kazanmıştır.

Bu çerçevede, Türkiye’nin arabuluculuk faaliyetlerinin öneminin uluslararası toplum nezdinde görünürlüğünün artırılması amacıyla başlattığı ve ilki 2012 Şubat, ikincisi 2013 Nisan ayında gerçekleştirilen İstanbul Arabuluculuk Konferansı’nın üçüncüsü Sayın Bakanımızın himayelerinde, 26-27 Haziran 2014 tarihlerinde "Bölgesel Örgütlerin Arabuluculukta Artan Rolü" temasıyla düzenlenecektir. Konferansın başta ulusal ve bölgesel olmak üzere, ithilafların barışçı yollardan çözümü konusunda uluslararası kapasite inşasına katkıda bulunması hedeflenmektedir.

Konferansta, küresel ölçekte öne çıkan bölgesel örgütlerin arabuluculuk konusunda oynadıkları rol ele alınacak, ayrıca somut bir süreç olarak Filipinler’deki Mindanao Barış Süreci ilgili taraflardan temsilcilerin katılımıyla mercek altına alınacaktır.

Konferansa Birleşmiş Milletler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Avrupa Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı, Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu’ndan temsilcilerin yanısıra, muhtelif ihtilafların çözümünde rol alan yetkililer ve bu alanda çalışan uluslararası uzmanlar ile STK temsilcileri iştirak etmektedir. Ayrıca, Türkiye ve yurtdışından barış çalışmaları, arabuluculuk ve çatışma çözümü alanında faaliyet gösteren akademisyen ve uzmanların da aralarında bulunduğu yaklaşık 200 kişinin de izleyici olarak katılması beklenmektedir.

Konferansın üst düzeyli oturumuna, konuşmacı olarak, Sayın Bakanımızın yanısıra, Finlandiya eski Cumhurbaşkanı Martti Ahtisaari de katılacaktır.

Murat Karagöz Ambassador
Sunday - Thursday

09:00 - 12:00

For consular issues; working hours: 09:00-12:00
5/1/2018 5/1/2018